معرفی مدیران پولاد پویش

سیروس بختیاری

رئیس هیئت مدیره

sab@pooladimm.com

وحید سلطانی

قائم مقام مدیرعامل و مدیر امور مالی

v.soltani@pooladimm.com

فریدون صالحی

مدیر عامل

f.salehi@pooladpooyesh.com

حسام بختیاری

معاون مدیرعامل

h.bakhtiari@pooladimm.com

مجید قرنی

مدیر فروش

m.gharani@pooladpooyesh.com

خشایار اکبریان

مدیر بازرگانی

kh.akbarian@pooladimm.com


پوریا خدارحمی

مدیر کارخانه تولید پریفرم

khodarahmi@pooladimm.com

امیر پارسایی

مدیر کارخانه تولید ظروف IML

a.parsaei@pooladimm.com

سعیده بهرامی

مدیر کنترل کیفیت محصول

s.bahrami@pooladpooyesh.com