اطلاعات فنی


استاندارد دهانه
28mm - Alaska
وزن قطعه
۱.۸ گرم
نوع مواد اولیه
HDPE
حلقه شاهد
قابلیت سیل گذاری
ویژگی های محصول

مناسب با ضوابط و
استانداردهای مواد غذایی

فاقد ماده بیسفنول آ

قابلیت بازیافت

درب کاملاً آب بندی شده

قابل استفاده در فریزر

قابل استفاده در مایکرو ویو

قابل استفاده در ماشین ظرف شویی

حداقل و حداکثر دمای محتوای داخل ظرف

محصولات مرتبط