• شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم

پریفرم دهانه ۲۶٫۷ (آلاسکا)

در این استاندارد دهانه، به علت کاهش قابل توجه وزن در قسمت نک، امکان کاهش وزن پریفرم در تولید بطری با حجم های یکسان وجود دارد. هم اکنون شرکت های روغنی به استفاده از این استاندارد دهانه روی آورده اند. از این دهانه برای تولید بطری های آب معدنی نیز می توان استفاده کرد.

جدول پریفرم های دهانه آلاسکا شرکت پولاد پویش
وزن قطر بدنه ضخامت دیواره طول کلی
۲۳ گرم ۲۴٫۸۵ میلی متر ۲٫۲۵ میلی متر ۱۱۱ میلی متر
۲۶٫۵ گرم ۲۴٫۸۵ میلی متر ۲٫۷۸ میلی متر ۱۱۱ میلی متر
۳۱٫۵ گرم ۲۴٫۵۰ میلی متر ۲٫۴۲ میلی متر ۱۴۳ میلی متر
۳۵٫۰۰ گرم ۲۴٫۵۰ میلی متر ۲٫۸۱ میلی متر ۱۴۳ میلی متر

کلمات کلیدی: پریفرم ، تولید پریفرم ، خط تولید پریفرم ،پریفرم دهانه آلاسکا ، پریفرم آلاسکا ، پریفرم ۲۶٫۵