یازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست برگزار شد

یازدهمین دوره نمایشگاه تخصصی “ ایران پلاست “ از۲ لغایت ۵ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید و هزاران نفر از این نمایشگاه بازدید بعمل آوردند.
شرکت قطعات پلاستیک پولاد پویش، همانند دوره های گذشته دراین نمایشگاه حضور بعمل رسانید ومیزبان صد ها نفر از علاقه مندان و مدعوین این نمایشگاه بود.
گزیده ای از تصاویر این نمایشگاه را می توان در زیر مشاهده نمود.

شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML