نمایشگاه چاپ و بسته بندی و فرآوری برگزار شد

نخستین دوره نمایشگاه تخصصی صنایع چاپ، بسته بندی و فرآوری تهران تحت عنوان “IPAP“ از۲۰ لغایت ۳۲ مهر ماه در مرکزنمایشگاه های شهر آفتاب تهران برگزار گردید و صد ها نفر از این نمایشگاه بازدید بعمل آوردند.
خلاصه ای از تصاویر مربوط به این رخداد را می توان در ذیل مشاهده نمود.

شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML