نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی برگزار شد

بیست و سومین دوره نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران از ۵ الی ۸ دی ماه برگزار گردید. پولادپویش همانند سالهای گذشته در این نمایشگاه حضور فعال و موثر داشت و مخاطبان و بازدیدکنندگان فراوانی از غرفه این شرکت بازدید بعمل رساندند و به عنوان غرفه نمونه این نمایشگاه نیز انتخاب گردید.
شما می توانید خلاصه ای از تصویر مربوط به این رخداد را در زیر مشاهده نمایید.
 

شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML