نمایشگاه بین المللی اگروفود ۲۰۱۶ برگزار شد

ببیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران اگروفود ۲۰۱۶) از ۱۰ لغایت ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۵ با حضور پررنگ شرکت پولاد پویش در محل نمايشگاه‌هاي بین المللی تهران برگزار گردید.

شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML