نمایشگاه صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

شانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی، بسته بندی و ماشین آلات از ۴ الی ۷ شهریورماه امسال با حضور پر رنگ شرکت پولاد پویش در مشهد برگزار گردید.

 

 

شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML
شرکت پولاد پویش - تولید کننده انواع پریفرم و ظروف IML