تیزر غرفه پولادپویش

تیزر غرفه پولادپویش در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران (آذر ۹۶)