اطلاعیه نمایشگاه بین المللی آگروفود

بدین وسیله شرکت پولاد پویش شما را به بازدید ازغرفه این شرکت در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته موسوم به ” آگروفود” دعوت می نماید
تاریخ برگزاری: ۸ الی ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷
ساعات بازدید: ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰
مکان غرفه: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن خلیج فارس، طبقه دوم