• شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم

پریفرم دهانه ۴۵

استاندارد دهانه ۴۵ برای تولید بطری های با حجم بالا و جهت بسته بندی انواع محصولات بدون گاز مانند روغن های خوراکی، شوینده ها و سایر مایعات با ویسکوزیته بالا دارای استحکام و کارایی مناسب با حجم می باشد.

جدول پریفرم های دهانه ۴۵ شرکت پولاد پویش
وزن قطر بدنه ضخامت دیواره طول کلی
۵۹ گرم ۴۲میلی متر ۲٫۹۱ میلی متر ۱۳۵ میلی متر
۶۴ گرم ۴۲٫۰۲ میلی متر ۳٫۲۴ میلی متر ۱۳۷ میلی متر
۷۰ گرم ۴۲٫۰۲ میلی متر ۳٫۱۷ میلی متر ۱۵۰ میلی متر
۷۴ گرم ۴۳٫۵ میلی متر ۳٫۳۱ میلی متر ۱۵۳ میلی متر
۷۹ گرم ۴۲٫۱۴ میلی متر ۳٫۱۸ میلی متر ۱۶۷ میلی متر
۸۴ گرم ۴۴٫۵ میلی متر ۳٫۵۰ میلی متر ۱۶۳ میلی متر
۸۸ گرم ۴۳٫۵ میلی متر ۳٫۸۱ میلی متر ۱۶۷ میلی متر
۹۴ گرم ۴۳٫۴۱ میلی متر ۴٫۰۷ میلی متر ۱۷۰ میلی متر

کلمات کلیدی: پریفرم ، تولید پریفرم ، خط تولید پریفرم ،پریفرم دهانه ۴۵ ، پریفرم ۷۴ گرم ، پریفرم ۸۴ گرم