• شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم
  • شرکت پولاد پویش تولید کننده پریفرم

پریفرم دهانه ۳۸

این استاندارد برای تولید بطری های ۴۵۰ گرم الی ۵۰۰ گرم جهت بسته بندی انواع سس کاربرد دارد. به دلیل شباهت بسته بندی سس در شرکت های مختلف در ایران مناسب ترین وزن برای این پریفرم ۳۷ گرم در نظر گرفته شده است. این پریفرم قابلیت سیل گذاری جهت ماندگاری بیشتر محصول و رعایت موازین بهداشتی و قانونی در این خصوص را دارد.

 

جدول پریفرم های دهانه ۳۸ شرکت پولاد پویش
وزن قطر بدنه ضخامت دیواره طول کلی
۳۲ گرم ۲۷٫۵۰ میلی متر ۳٫۰۱ میلی متر ۱۱۰ میلی متر
۳۷ گرم ۲۷٫۵۰ میلی متر ۳٫۷۷ میلی متر ۱۱۰ میلی متر
۱۴٫۷۰ گرم ۲۱٫۰۲ میلی متر ۲ میلی متر ۷۹ میلی متر
۱۶٫۵۰ گرم ۲۱٫۰۲ میلی متر ۲٫۴۷ میلی متر ۷۹ میلی متر
۲۷ گرم ۲۵٫۷۷ میلی متر ۲٫۵۵ میلی متر ۱۱۰ میلی متر
۳۰ گرم ۲۵٫۷۷ میلی متر ۳٫۰۲ میلی متر ۱۱۰ میلی متر
۳۴ گرم ۲۷٫۰۰ میلی متر ۳٫۰۰ میلی متر ۱۱۷٫۸۰ میلی متر