لیست محصولات به تفکیک استاندارد دهانه
با کلیک بر روی هر استاندارد دهانه، لیست پریفرم ها به تفکیک وزن را مشاهده نمائید

پریفرم دهانه ۲۹/۲۵ (شورت نک)

پولاد پویش تولید کننده پریفرم

Neck Standard: 29/25 mm
دهانه با وزن پایین مخصوص بطری های آب معدنی

پریفرم جار

پولاد پویش تولید کننده پریفرم

Neck Standard: 89mm SP400
مناسب جهت انواع مواد غذایی، صنایع لبنی و شیرینی

پریفرم دهانه ۳۸

پولاد پویش تولید کننده پریفرم

Neck Standard: SP400
دهانه مناسب برای ظروف سس

پریفرم دهانه ۲۸

پولاد پویش تولید کننده پریفرم

Neck Standard: 28mm PCO 1810
دهانه عمومی بطری برای محصولات گازدار و بدون گاز

پریفرم دهانه ۳۰

پولاد پویش تولید کننده پریفرم

Neck Standard: 30/25 3-START HIGH
خاص نوشیدنی های بدون گاز به ویژه بطری آب معدنی

پریفرم دهانه ۴۵

پولاد پویش تولید کننده پریفرم

Neck Standard: 45mm 3-START
مخصوص بطری های بدون گاز در حجم بالاتر از ۲ لیتر

پریفرم دهانه ۲۶٫۷ (آلاسکا)

پولاد پویش تولید کننده پریفرم

Neck Standard: 26.7mm 3-START ALASKA
دهانه با وزن پایین ویژه بطری های روغن