تیزر غرفه پولادپویش در آگروفود ۹۷

تیزر غرفه پولادپویش در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی آگروفود (تیر ۹۷)